Báo cháy FireSmat hệ thường

Báo cháy FireSmat hệ thường

Tích hợp khe cắm sim vào tủ trung tâm, và nó sẽ báo tới số điện thoại của người quản lý hệ thống báo cháy, và tích hợp nhiều chức năng hiện đại thông minh khác